Informace o zpracování osobních údajů

(Aktualizované znění ze dne 1. 10. 2020)

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost 4 Kavky s.r.o., se sídlem Nad Přívozem 1681/3, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 09188649, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 332283

za účelem uzavření kupní smlouvy 

na cokoli ze sortimentu našeho internetového obchodu provozovaného na webové stránce 

www.4kavky.cz.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje? 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je: 

společnost 4 Kavky s.r.o.

IČO: 09188649

se sídlem Nad Přívozem 1681/3, Braník, 147 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332283

telefon: +420 606 666 769

email: alice@4kavky.cz

2. Jak a proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány? 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Veškeré vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě oprávněného zájmu a pro účely uzavření a plnění vzájemné smlouvy, abychom zajistili všechna naše i vaše práva a povinnosti.  

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme v minimálním možném rozsahu po dobu až 10 let pro splnění našich zákonných povinností (zejména z titulu zákonných požadavků na účetní a daňové evidence), pro účely přímého marketingu tedy možného oslovení s naší novou nabídkou, zpracováváme vaše kontaktní údaje nejdéle 2 roky od uzavření kupní smlouvy.

Při zpracovávání vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 

3. Které vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, a to na základě vašeho zájmu o naše zboží při návštěvě našich webových stránek, a to v rozsahu: 

 • jméno a příjmení;
 • doručovací adresa; 
 • telefonní číslo (pro účely doručování);
 • e-mail (pro účely komunikace v souvislosti s objednávkou a uzavřením kupní smlouvy);
 • IP adresa a soubory cookie.

IP ADRESA A SOUBORY COOKIE

Vaše IP adresa je při návštěvě našich webových stránek zpracovávána pouze za účelem zpracování anonymizovaných statistik návštěvnosti. V případě vyplnění a odeslání rezervačního formuláře je tento údaj součástí identifikace objednávajícího, je uložen do systému s ostatními údaji objednavatele a sleduje osud celé skupiny těchto údajů nezbytných pro plnění vzájemné smlouvy.

Kvůli zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky také soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči.

Soubory cookie tak pomáhají např.:

ke správné funkčnosti našich stránek;

při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům;

pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Přečtěte si další obecné informace k souborům cookie.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo do té doby, dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

a) Nezbytně nutné cookies vám umožní využití základních funkcí stránek, zejména vyplnění a odeslání formuláře. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky a uchováváme je po dobu vaší návštěvy webu (session), která je obecně brána jako 4hodinová, poté jsou data smazána.

b) Funkční cookies se používají pro zapamatování vašich preferencí (např. výběr jazyka nebo oblasti). Doba platnosti těchto cookies je 24 hodin.

c) Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky. Cookies se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

d) Reklamní a cílené cookies zaznamenávají vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili, a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom vám dodali reklamy, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto cookies potřebujeme váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpět nastavením v internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

e) Cookies třetích stran – cookie umístěné jinou doménou, nikoli tímto webem. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analyzující návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Jak odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookie lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých z nich.

Webové stránky umožňují provoz i v režimu, který neumožňuje sbírání cookies. Dovolujeme si však upozornit, že v případě odmítnutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků stránek.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících odkazech:

Chrome

Firefox 

Internet Explorer

Safari

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics: 
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Google Adwords
  • https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
 • službou Sklik
 • službou Facebook Pixel
  • https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Na tomto webu shromažďujeme tyto soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

 

 

_fbp

 

90 dní

4kavky.cz

Analytické

_ga

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

2 roky

4kavky.cz

Analytické

_gat

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

Session

4kavky.cz

Analytické

_gid

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

1 den

4kavky.cz

Funkční

NOCACHE

 

Session

 

 

PHPSESSID

 

session

 

 

SRV_ID

 

session

 

 

currencyCode

 

session

 

 

externalFontsLoaded

 

1 měsíc

 

 

referer

 

3 měsíce

 

 

c_user

Fb

6 měsíců

facebook.com

 

datr

 

2 roky

facebook.com

 

dpr

 

10 dnů

facebook.com

Marketingové

fr

Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.

3 měsíce

facebook.com

 

 

sb

 

2 roky

facebook.com

 

spin

 

1 den

facebook.com

 

xs

 

1 rok

facebook.com

 

4. Jak chráníme vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

5. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?  

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám (zejména logistickým a přepravním společnostem), a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

6. Jaká máte práva k vašim osobním údajům? 

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci. 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na kontakty uvedené v tomto memorandu. 

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více? 

Pro dotazy prosím pište na email: alice@4kavky.cz.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení