Informace o zpracování osobních údajů

(Aktualizované znění ze dne 1. 5. 2022)

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost 4 Kavky s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 09188649, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 332283

za účelem uzavření kupní smlouvy 

na cokoli ze sortimentu našeho internetového obchodu provozovaného na webové stránce 

www.4kavky.cz.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje? 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je: 

společnost 4 Kavky s.r.o.

IČO: 09188649

se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332283

telefon: +420 606 666 769

email: alice@4kavky.cz

2. Jak a proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány? 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Veškeré vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě oprávněného zájmu a pro účely uzavření a plnění vzájemné smlouvy, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti.  

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme v minimálním možném rozsahu po dobu až 10 let pro splnění našich zákonných povinností (zejména z titulu zákonných požadavků na účetní a daňové evidence), pro účely přímého marketingu tedy možného oslovení s naší novou nabídkou, zpracováváme vaše kontaktní údaje nejdéle 2 roky od uzavření kupní smlouvy.

Při zpracovávání vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. 

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na našich stránkách, udělujete nám tímto souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely zasílání jen a pouze našeho elektronického měsíčníku o hraní jednoduchých deskovek. Odhlášení provedete jednoduše potvrzením odkazu „odhlášení“ v patičce kteréhokoliv newsletteru nebo zasláním žádosti o vynětí z mailing listu na alice@4kavky.cz.

3. Které vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, a to na základě vašeho zájmu o naše zboží při návštěvě našich webových stránek nebo na základě uděleného souhlasu, a to v rozsahu: 

 • jméno a příjmení;
 • doručovací adresa; 
 • telefonní číslo (pro účely doručování objednávky a případně pro účely přímého marketingu);
 • e-mail (pro účely komunikace v souvislosti s objednávkou a uzavřením kupní smlouvy a případně pro účely přímého marketingu nebo zasílání newsletteru);
 • IP adresa a soubory cookie.

IP ADRESA A SOUBORY COOKIE

Vaše IP adresa je při návštěvě našich webových stránek zpracovávána pouze za účelem zpracování anonymizovaných statistik návštěvnosti. V případě vyplnění a odeslání rezervačního formuláře je tento údaj součástí identifikace objednávajícího, je uložen do systému s ostatními údaji objednavatele a sleduje osud celé skupiny těchto údajů nezbytných pro plnění vzájemné smlouvy.

Kvůli zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky také soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči.

Soubory cookie tak pomáhají např.:

ke správné funkčnosti našich stránek;

při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům;

pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Na našich stránkách používáme mimo „nezbytných“ cookies, které jsou potřeba, aby web fungoval správně, cookie soubory pouze v rozsahu vámi uděleného souhlasu. Jeho aktuální nastavení a případnou úpravu naleznete pod odkazem Upravit nastavení cookies v patičce webu na domovské stránce.

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics: 
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Google Adwords
  • https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
 • službou Sklik
 • službou Facebook Pixel
  • https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají. 

4. Jak chráníme vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

5. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?  

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám (zejména logistickým a přepravním společnostem), a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

6. Jaká máte práva k vašim osobním údajům? 

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci. 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na kontakty uvedené v tomto memorandu. 

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více? 

Pro dotazy prosím pište na email: alice@4kavky.cz