Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím)

 

Adresát

Internetový obchod: www.4kavky.cz

Společnost: 4 Kavky s.r.o.

Se sídlem: Nad Přívozem 1681/3, Praha 4, 14700                                

IČ/DIČ: 09188649

E-mailová adresa: alice@4kavky.cz

Telefonní číslo: 606 666 769

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží

Číslo objednávky:

Datum objednání zboží: 

Datum obdržení zboží (datum převzetí zboží): 

Název produktu a počet kusů: 

______________________________________ ______

______________________________________  ______

______________________________________ ______

______________________________________  ______

______________________________________ ______

______________________________________  ______

Vaše jméno a příjmení: 

Vaše adresa: 

E-mail: 

Telefon: 

Peněžní prostředky chci zaslat na bankovní účet: 

 

V .............................................. dne ..............................................

 

                                     
______________________________________

Váš podpis 

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.